Välkommen!

 

 Golden retriever med stor samarbetsvilja, kamplust och drive. En golden som lämpar sig till såväl praktiskt arbete som till olika hundsporter.

Ang bloggen: Klicka på själva texten till inlägget så kan du se bilder och kommentarer.