TJH(RH) High Prioritys X-tra Power ”EROS”

U: Rockdove´s Twisted Sister

E: SJCH Siljanskullans Jackpot

Reg.nr S26429/Z

Eros liv var fullt av uppdrag i Räddningsverkets ( idag MSB) och Polisens tjänst.

2003 fick vi vara med om att åka till det jordbävningsdrabbade Algeriet. En mycket händelserik och i allra högsta grad minnesrik vecka.

Flera gånger var vi med att söka efter försvunna personer i Östergötland. Det var spännande uppdrag men ibland även tragiska incidenter vi blev utkallade till.

Eros har flera brukscert i sök och spår.

Vi var starkast engagerade inom IPO-R verksamheten där vi tävlade i såväl Sverige som i Europa.

Skandinavisk mästare IPO-R(T)B 2008 i Århus blev den sista stora meriten.

Eros blev 14,5 år