SEJCH NOJCH TJH(RDH)CH Vassruggens Vade Brand ”ODIN”

Odin är tillgänglig för avel. För insemination kan färsk, kyld eller fryst sperma beställas.

U: Vassruggens Liv Widhsith

E: SVCH Holway Odin

Reg.nr S65277/2007

Hd: A

Ad: 0

Ögon ua 2017

PRA GR 1 + PRA GR 2 Normal/Clear

PrcdPRA Normal/Clear

Withers height 57 cm, Weight 28 kg

www.K9data.com

Owner: AnneCharlotte Bengtsson

www.retrieveandrescue.se

Breeder: Ulla Frisk

www.vassruggen.se

The quality and capacity the ”+ and –” of Odin :

+ Odin är en mjuk hane med stor och kraftfull kamplust, arbetsvillig, uthållig, mycket snabb såväl ut som in.

+ Odin is a small male with much will to please, he has pace and power. Motivated and consistent in any task I present him. He has a unique style and speed going out and coming back.

+ Odin rör sig obehindrat I alla miljöer/terränger/underlag

+ Odin has no problem with any environment/terrain/surfaces

+ Odin är mycket social. Han accepterar hanhundar och arbetar utan problem tillsammans med andra hundar.

+ Odin is very social. He accepts other male dogs and works without problem in a group of dogs.

+ Odin har en god ”Av/ På” knapp.

+ Odin has a good ”On/Off” button.

+ Odin har inget vakt/larm beteende och är tyst i hundgården.

+ Odin has no larm behaviour and is always calm and quiet in the kennel.

– Odin har en tunn päls

– Odin has a thin fur coat

– Kombinationen ”att vara till lags” och mycket stor kamplust kan under starka retningar som tex skott och vilt göra att Odin avger ett litet ljud när han på avstånd från mig dirigeras eller vad han själv tycker ”störs i sitt eget arbete” att snabbast möjligt utföra sitt uppdrag.

– The combination of much ”will to please” and a powerfull energi can sometimes and under circumstances such as guns and game make Odin whine – a very small noice –not at heel but out in the terrain when I cast or demand him to many times. I read it like he thinks he gets ”disturbed” in his task to fulfill his mission.

– Odin har inte en stor passion för vatten

– Odin doesn´t have a strong passion for water